Menu

สารจากผู้บริหาร

บริษัทเราเป็นบริษัทที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งสารเกี่ยวกับดนตรีดั้งเดิม (ชะกุฮะจิ, โกะโตะ, ชะมิเซ็น, กลองญี่ปุ่น เป็นต้น) และการแสดงในที่สาธารณะของญี่ปุ่น(Street performance) ไปยังทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นดนตรีพื้นเมือง, การเต้นรำ, ไดคางุระ เป็นต้น

ณ ปัจจุบันนี้ ยังไม่มีบริษัทแคสติ้งเฉพาะทางเกี่ยวกับดนตรีดั้งเดิมและการแสดงในที่สาธารณะของญี่ปุ่น ด้วยเหตุนี้จึง ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความสนใจได้ อีกทั้งนักแสดงหนุ่มสาวที่มีความสามารถทางด้านการแสดง ยังไม่สามารถได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับวงการภาพยนตร์/การแสดง และวงการโฆษณา ที่ต้องมีการแคสติ้งจากการรับสมัครบุคคลทั่วไปและการออดิชั่น แล้วกล่าวได้ว่าวงการนี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก

ลูกค้าจากต่างประเทศที่ต้องการบริษัทที่สามารถแคสติ้งนักแสดงในที่สาธารณะ โดยเฉพาะลูกค้าจากต่างประเทศนั้น ยังไม่มีช่องทางการติดต่อที่เข้าถึงนักแสดงเหล่านี้ อีกทั้งยังมีความรู้เฉพาะทางน้อย จึงทำให้บริษัทเราจำเป็นต้องให้ความรู้เฉพาะทางและช่องทางการติดต่อที่ดี เพื่อช่วยแนะนำและ นอกจากนี้บริษัทเรามีความสามารถในการตัดสินใจด้านราคาที่เป็นธรรมอีกด้วย

ส่วนตัวผมนั้นอยู่ในวงการมา 20กว่าปี มีเพื่อน และช่องทางการติดต่อมากมายที่สามารถไว้วางใจได้ อีกทั้งตัวผมเองไม่ได้อยู่ในฐานะนักแสดง แต่ได้เรียนรู้จนมีความรู้และประสบการณ์ด้านการแคสติ้งและการวางแผน เราสามารถแนะนำการแคสติ้งที่ดีที่สุดด้วยประสบการณ์และสายตาที่เฉียบขาดให้กับลูกค้า

ประวัติ “เรียว ฮากิวาระ”

เกิดปี1975 ณ กรุงโตเกียว จบจากมหาวิทยาลัยโตเกียว และเข้าทำงานที่REI LAW OFFICE (ในสายงาน การแสดง การแสดงในที่สาธารณะ และงานอีเว้นต์) หลังจากเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ได้เริ่มเรียนชามิเซ็นแบบซึการุ และจัดตั้งชมรมขึ้น หลังจากนั้นได้เข้าทำงานฝ่ายการตลาด แผนกWeb Planner และในปี2000 ได้ตั้งวงชื่อ “Se Shamisen Story”เป็นการแสดงซึการุซามิเซ็นแนวขบขัน ในการแสดงในที่สาธารณะ ” Se Shamisen Story” และได้เข้าสู่เส้นทางมืออาชีพโดยผ่านออดิชั่น Heaven Artist ซึ่งจัดโดยหน่วยงานกรุงโตเกียว ในขณะนั้นมีคุณโทะโยะอากิ ฟุกุชิเป็นอาจารย์ ได้ทำงานอยู่ในสายงานนักแสดง และด้านดนตรี ได้เรียนรู้หลายอย่าง ในปี2015 ได้จัดตั้งบริษัท “Bentensha,Inc.” ขึ้น เพื่อเน้นเรื่องการแคสติ้งนักแสดงในที่สาธารณะ ผู้เล่นเครื่องดนตรีญี่ปุ่นโบราณ ผู้แต่งเพลง เป็นต้น
ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร โดยดูแลเรื่องการแคสติ้ง การแต่งเพลง รวมถึงเป็นนักแสดงและนักดนตรีซามิเซ็นเรื่อยมา